Vad är Globala målen?

Sveriges regering har sagt att de ska följa och göra allt de kan för att följa de globala målen. De globala målen är de mest ambitiösa målen som världen har satt samman. Näst intill alla världens länder har gått ihop och sagt att nu är det dags att lösa klimatkrisen och göra allt för att världen ska bli en bättre plats. Globala målen består av 17 delmål som att utrota hunger, utrota fattigdom, utveckla jämställdheten och så vidare.

Under varje delmål så finns det ytterligare delmål som gör det tydligare att förstå vad de betyder. Till exempel att utrota fattigdom. Det betyder inte bara att människor ska ha pengar utan fattigdom definieras som att vara mycket bredare än så. Det är förutom pengar även chansen att kunna utvecklas, chansen att kunna uttrycka sin frihet och chansen att leva sitt liv som man vill. Det handlar inte bara om en fattigdom på pengar alltså utan även en fattigdom i stort. Det gör att det är väldigt ambitiösa mål men förhoppningsvis kommer jorden att arbeta tillsammans mot dem.

Målen är tänkta att ersätta de så kallade milleniemålen som inte var särskilt lyckade. De var flera mål som var antagna till millenniumskiftets men de var inte särskilt ambitiösa eller bra uppbackning på dessa så det blev inte så mycket av dem för att vara ärlig. Det finns massvis av hemsidor där du kan testa dig själv och se hur väl din livsstil fungerar ihop med de globala målen. Hur bidrar du till världen och är det på ett positivt eller negativt sätt? Vi i västvärlden har den absolut största miljöpåverkan och därför är det viktigt att vi tar vårt ansvar och ser till att vi sänker våra koldioxidutsläpp till exempel. Det är också vi som har de största ekonomiska musklerna och kan hjälpa andra.