Starta företag – smarta miljötips

Planerar du att starta företag inom den närmaste tiden? Att utgå från rätt miljötänk är viktigt redan från start. Det gäller inte bara om vilka varor eller tjänster du tänker erbjuda dina kunder utan även andra aspekter i verksamheten.

I den här artikeln ger vi dig konkreta tips på hur du kan bygga upp en miljövänlig och hållbar struktur i ditt nya företag. För vad känns viktigare än att värna om natur och klimat just nu?

Tänk på helheten

När det kommer till att få ett tydligt miljötänk att genomsyra en hel verksamhet är det viktigt att tänka på helheten. Det handlar om att skapa en medvetenhet om vad som är bäst för miljön på olika plan. Inte sällan riktas störst fokus mot de produkter eller tjänster som slutligen ska ta sig från företaget till kund. Det är dock lika viktigt att se till helheten i företaget, det vill säga att bygga upp miljötänket från början till slut.

Du kan till exempel börja med att se till det vardagliga arbetet inom verksamheten. Vilket kontorsmaterial används eller hur ser lokalerna ut? Kontor som på olika sätt är fyllda med plastmaterial som skadar miljön är allt annat än rätt miljötänk. När det gäller kontorslokaler är ett hållbart alternativ att dela lokaler med andra företag. Det genererar dessutom en inspirationsgivande miljö. Den här sortens flexibla arbetslösningar som erbjuds av https://helio.se/ känns helt rätt i tiden och är en bra start för att bygga upp ett miljömedvetet och hållbart företag.

Små detaljer på arbetsplatsen så som fika och belysning spelar också in när det kommer till en enhetlig miljömedvetenhet. Inspirera dina anställda till att leva miljöriktigt genom att välja rätt kaffe, utesluta plastflaskor och bjuda på närodlade råvaror. En självklarhet är att installera hållbar och energisnål belysning på kontoret.

Budskap och koncept

I grund och botten kan alla typer av företagskoncept baseras på ett miljömedvetet tänk. Du kan på olika sätt hitta rätt formulering för att förmedla ditt engagemang för miljö och klimat. Sträva efter att pusha på de saker du faktiskt gör för miljön. Gröna val, miljövänliga material eller hållbara tillverkningsprocesser. Dina miljöriktiga affärsval är också dina strategiska nyckelord mot framgång. Våga gå från den klassiska förmedlingen av direkta produktbudskap till mer berättande “stories”. Det vill säga meningsfulla budskap som förklarar vad som gör dina produkter eller tjänster värdefulla utifrån ett miljömässigt perspektiv.

Viktigt att betona är dock att miljötänket ska genomsyras på ett genuint och hållbart sätt i verksamheten. Skapa ett aktivt engagemang redan start där företaget ständigt strävar efter att förbättra produkter, tjänster och hela företagsmiljön. Ägna tid till att reflektera över olika delar av den dagliga verksamheten. Inslag som spontant känns rätt, kan i själva verket stjälpa mer än hjälpa. Åtminstone om vi ser till framtiden utifrån ett miljömedvetet tänkande. Rätt val från början är ett framgångskoncept för nystartade företag.