Miljön – Naturen – Människan

 

Något som under senare period har fått ett mycket större samband än tidigare är samspelet och den harmoni som måste finnas mellan miljön, naturen och människan. Nu kommer detta absolut inte på något sett att vara något nytt och revolutionerande som ingen tidigare haft en aning om, utan här är det människan som har varit mycket lat och inte lyssnat på alla de olika signaler som miljön och naturen har gett oss. I och med detta har ingen lyssnat tillräckligt mycket på att naturen talat om för oss att den egentligen är mycket sjuk och är i behov av omtanke och vård. Nu låter det kanske som om jorden alla lever på skulle vara något som behöver besöka ett sjukhus precis som en vanlig människa, och egentligen är inte detta så fel.

Den medicin som måste till är dock inte ett piller så allt blir bra, utan helt enkelt en global förståelse på alla plan. Här måste idag alla se vilka problem som finns och göra sitt bästa för att rädda det som fortfarande finns kvar av den tidigare så vackra planeten alla människor lever på. Vilka sätt som detta kan göras på och vilka botemedel som finns för denna negativa spiral som jordens resurser konsumeras i, kommer du att kunna läsa om i en separat artikel på denna sida. Du som älskar din jord, ditt hem och den planet du lever på, kommer i alla fall att vara den som måste vakna för att något ska kunna hända.

Under många hundra år har människan inte alls förstått vad den har gjort med jorden, utan här har det bara varit ekonomiska syften och girighet som styrt de liv som skulle göra oss lyckliga och bättre än de som har det sämre. Numera går det inte längre att se något på det sättet, men det är fortfarande många som inte lyssnar på detta. Dock har det blivit mera kontroller och tillsyn för allt avfall som tidigare dumpades, och idag kan det kosta mycket för ett företag som inte följer de lagar och bestämmelser gällande avfallshantering som finns.

Nu är det inte bara avfallet och alla utsläppen som hotar planetens fortsatta liv, utan här är det också sättet att förvara avfallet som äter på jordens innandöme, samtidigt som alla de olika resurser gällande olja och kol samt ädelmetaller lämnar ett tomt skal efter sig där det tidigare funnits. Inte heller detta är naturligt för planeten jorden. Det är heller inte jorden som kan anpassa sig efter människan, utan här är det istället människan som måste ändra livet på jorden till de villkor som planeten godkänner. Om inte detta kan accepteras av människan finns det ingen framtid för den gamla rasen homosapiens.