Miljöfrågor på det globala planet

 

När det gäller miljöfrågor på det globala planet kommer de flesta att vara de som viker undan, och säger sig vara på en nivå som gör att de inte kan hantera dessa. Egentligen så kommer dessa frågor inte att vara ett dugg mera komplicerade än alla de som du själv ska ha koll på och låta leda dig varje dag på jorden. Vad det är som är svårt när det gäller de globala miljöfrågorna är att alla människor måste ha den kunskap som krävs, för att vara de som kan dra bitarna till stacken utan att trampa varandra på ömma tår.

Här är det inte tal om komplicerade frågor. På frågorna som rör att rädda jorden finns det redan färdiga paketlösningar med alla den kunskap och teknologi som har anskaffats under åren. Trots att människan är så smart att den kan komma på lösningar, så finns det fortfarande ingen på jorden som har fått förmågan att ena alla människor mot ett och samma mål. Detta beror inte på dumhet utan helt enkelt på att det finns så många kulturer och ideologier som inte ens kan vara i samma kvarter. Detta måste alla lära sig bortse ifrån.