Leva i kollektiv för att rädda miljön

Att leva i kollektivhus är inte den vanligaste boendeformen idag, men däremot en boendeform som fler borde överväga när det är dags att skaffa sig ett hem och hushåll. De främsta fördelarna som diskuteras kring kollektivboende är att det är ett bra sätt att dela på ansvar, vardagliga sysslor och få ett utökat socialt umgänge. En av de kanske största fördelarna med boendeformen, som inte lyfts tillräckligt mycket, är att det är ett levnadssätt som faktiskt minskar din miljöpåverkan drastiskt.

Kollektivboende minskar matmängden som slängs

Att bo i kollektiv ökar i popularitet. Det är tacksamt inte minst med tanke på att vår planet har begränsat med resurser, och om vi fortsätter leva som vi gör idag kommer vi snart ha förbrukat alla världens resurser. Det vanligaste i kollektivboende är att dela på sysslor, exempelvis matlagning. Det i sin tur bidrar till att matsvinnet för varje enskild person minskar då man planerar inför måltider på ett helt annat sätt, och har även den positiva effekten att ens ekonomi mår bra av det. Även mindre märkbara saker har positiva effekter på miljön, för att nämna en så bidrar kollektivboende till en minskad elanvändning när fler personer använder samma ytor jämfört med om samma antal personer haft egna bostäder.

Att välja kollektiv öppnar fler möjligheter

Bostadsbristen ökar i de flesta länder. Det är svårt att hitta en egen lägenhet, samtidigt som du både skall hinna jobba och ha ett socialt liv. Det är lättare att hitta bostäder, lättare att få vardagen att gå runt om man är flera som bor tillsammans. Idag är det många, speciellt unga, som har en dröm om att flytta till usa där bostadsmarknaden kanske är ännu tuffare än i Sverige. Då kan det varmt rekommenderas att leta efter ett kollektivt boende, sannolikheten för att få napp där är större än om man vill hitta en helt egen lägenhet. Att man genom kollektivboende dessutom kan hålla nere kostnaderna, få ett socialt umgänge och dra sitt strå till stacken för miljön talar varmt för att välja den här boendeformen.