En hållbar affärsmodell

Väldigt många företag försöker se till att de är så miljövänliga och hållbara som möjligt, men det är faktiskt få företag som faktiskt ser till att deras företag håller denna stil i alla aspekter. I många fall kan de faktiskt glömma småsaker som sådant som faktiskt finns på kontoret, som att man använder platsbestick eller muggar istället för att använda sig av något som går att diska och att återanvända.

Saker att tänka på när du inreder ditt kontor

Om den som valt att hyra ut en kontorslokal inte har tänkt på alla aspekter av ett hållbart kontor så kommer här några tips. Det är nämligen så att många småsaker kan påverka miljön negativt i stor skala. Till exempel kan det handla om vilken belysning man väljer. I vissa fall väljer man det billigaste alternativet just nu eftersom det är enklare att se kortsiktiga kostnader än hur mycket man kan spara i det långa loppet. Tänk på att det är viktigt att ha sådana saker som gör det enkelt för dina anställda att göra bra och klimatsmarta val. Till exempel bör du se till att det finns ett bra system för att återvinna skräp på kontoret. Ha soptunnor i olika färger och skriv på dem vad som ska läggas i varje.

Företag som uppmuntrar miljövänliga handlingar

En del företag har börjat med att uppmuntra sina anställda att till exempel ta bussen till jobbet, eller cykeln, istället för att åka bil. Det här kan man göra på olika sätt, en del ser till att de som cyklar eller åker kollektivt får en högre lön till exempel. En del andra kanske ger någon annan form av bonus, vilket kan vara trevligt för den anställda att få. Andra företag har kanske valt att se till att det finns ett bra system för samåkning när folk ska ta sig till och från jobbet. Det är väldigt mycket bättre för miljön och det kan även vara en fråga om ekonomi. Om alla kör var sin bil så kostar det ju mycket mer bensin än om alla som kan åker med varandra istället.

Gör det till något roligt

Något som man har sett fungerat väldigt bra för att engagera personal i viktiga frågor är att man gör en tävling av det. Man kallar detta för gamification och det kan fungera på många olika sätt. Till exempel kan man se till att alla som arbetar på kontoret samlar poäng genom att göra miljövänliga handlingar och kanske får minuspoäng om de gör något som är dåligt för miljön. Sedan kan man utse en vinnare och se till att denna får ett pris av något slag. Det här kan göra stor skillnad både på arbetsplatsen och i hemmet.