Avverka skogsskövlingen

Varje gång ett nytt träd planteras på jorden så avverkas cirka tio. Ytan på jorden som idag täcks av skog är nära 30 procent. Men sedan ett par tusen år tillbaka har nära på hälften av alla jordens skogar försvunnit och takten som skogarna skövlas utefter ökar. Vi accelererar alltså tempot och skövlar mer skog än någonsin tidigare. Skogarna är otroligt viktiga för jordens eko-balans och måste till varje pris bevaras, så att våra barn kan ärva en jord värd att leva på. Anledningen till det ökade tempot är främst att mark har blivit övertagen för att användas till jordbruk, men också att man avverkar regnskogen för att komma åt de dyrbaraste och mest exklusiva trädslagen.

Anledningen till ökad avverkning

I vissa afrikanska länder är anledningen någon helt annan. Skogen skövlas för att bli till bränsle. Man eldar antingen direkt med skogen som ved eller så föräldlas träet till träkol. Det är inte konstigt eftersom en tredjedel av all jordens befolkning använder sig av ved som den primära källan till värme. I de fattigare länderna eldas det ofta i en dålig ugn eller i en öppen eld och när för mycket syre tillsätts går det åt mer ved för att hålla elden vid liv. Så ett sätt att minska skogsskövlingen vore att subventionera vissa länder med effektivare eldstäder, i alla fall tillfälligt. Borneos regnskogar är extra utsatta och där hotas hundratals arter att bli utrotade på grund av den massiva avverkning av regnskogen. Där hjälper inte subventioneringar eller alternativa lösningar – där krävs det ett totalt förbud.

Vad kan du göra?

Det är inte bara avverkningen av regnskogen som utgör ett hot mot människa, djur och miljö. I Sverige avverkas skogen kraftigt och vi är stora exportörer av skog till närliggande länder i Europa. När nya bostadsområden planeras i utkanten av våra storstäder skövlas skogen friskt. Det finns flera exempel på hur företag och boende har gått ihop för att gemensamt försöka stoppa utbyggnationer. Vi måste lära oss att bygga runt naturen och leva i symbios med den värld vi delar med så många andra arter. Det finns mycket just du kan göra! Har du ett eget företag kan du titta på vad det finns för företagsaktiviteter i stockholm där ni kan vara med och upplysa era egna medarbetare om hotet mot miljön. Var med du också och sprid medvetenhet och kunskap – det är vad den enskilde individen kan göra.